Zwolnienie kobiety w ciąży. Czy to możliwe?

Ciąża z pewnością jest szczególnym i wyjątkowym stanem w którym może znaleźć się kobieta. Co od zasady pracownicy, która znajduje się w tzw. stanie błogosławionym zwolnić nie można jednak warto przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej. Zatem, czy można zwolnić kobietę w ciąży?
W naszym kraju kobiety będące w ciąży znajdują się pod szczególną ochroną zatrudnienia. Znaczy to, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę takiej pracownicy, dopóki nie powróci ona do pracy po urlopie macierzyńskim. Warto jednak pamiętać, iż w polskim prawie pracy przewidziano pewien wyjątek. Mianowicie ochrona o której mowa powyżej nie dotyczy tych pracownic, które zatrudnione są na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Jeżeli natomiast kobieta zawarła z pracodawcę umowę o pracę, która przekracza jeden miesiąc i ta umowa ulegała by rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży wówczas taki stosunek pracy ulega automatycznemu przedłużeniu aż do dnia porodu. Najważniejsze z punktu widzenia omawianej tematyki wydaje się być to, że ustawodawcy w niektórych przypadkach zezwalają jednak na zwolnienie kobiety w ciąży. Sytuacja taka jest możliwa, gdy pracownica dopuściła się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełniła w trakcie trwania stosunku pracy przestępstwo, które jednocześnie uniemożliwia jej dotychczasowe zatrudnienie na zajmowanym stanowisku. Tutaj warto zaznaczyć, iż takie przestępstwo musi być oczywiste lub też uzasadnione prawomocnym wyrokiem. Pracownicę będącą w ciąży można także zwolnić w przypadku, gdy nastąpiła zawiniona przez nią utrata uprawnień, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Mowa tutaj chociażby o prawach do wykonywania danego zawodu. Przesłanką, która umożliwia rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży jest również ogłoszenie przez pracodawcę upadłości zakładu pracy lub jego likwidacji. Krótko mówiąc w chwili, gdy dany podmiot gospodarczy znika z rynku i nie świadczy na nim już usług wówczas także i stosunek pracy jest automatycznie rozwiązywany. Ochrona jaką objęte są kobiety w ciąży jest na tyle mocna, iż obejmuje również okres przed zajściem w ciążę (tzn. jeszcze przed tym, gdy formalnie rozpocznie się okres ochronny). W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca postanowi wypowiedzieć umowę o pracę takiej pracownicy a ona zajdzie w ciążę podczas okresu wypowiedzenia lub też była w ciąży wcześniej, lecz o tym nie wiedziała to takie wypowiedzenie będzie bezskuteczne i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Dlatego też pracodawca postawiony w takiej sytuacji powinien swoje oświadczenie o woli rozwiązania stosunku pracy po prostu cofnąć. Jak więc widać odpowiedź na pytanie czy można zwolnić kobietę w ciąży nie jest jednoznaczna. Z jednej strony takie pracownice są objęte wyjątkową ochroną, z drugiej natomiast kodeks pracy zezwala w pewnych wyjątkowych przypadkach na rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży. Nie ulega jednak wątpliwości, iż pracownicom w ciąży szczególna ochrona po prostu się należy. Aktywność na rynku pracy nie może być bowiem przeszkodą dla tak ważnej roli społecznej jaką niewątpliwie jest macierzyństwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here