Kiedy rejestracja do celów VAT jest konieczna

Rejestracja do celów VAT dotyczy jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, dotyczy również osób prawnych i osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Taką działalność gospodarczą, w której są handlowcami, usługodawcami, producentami, lub też rolnikami. Osoby, które są prawnikami, jubilerami, lub też zajmują się doradztwem, wyłączając doradztwo w zakresie szeroko pojętego rolnictwa, także muszą dokonać rejestracji.

Rejestracja do celów VAT również jest konieczna, gdy w ubiegłym roku sprzedaż towarów i usług opiewała na kwotę wyższą niż dwieście tysięcy złoty. Ta kwota nie obejmuje kwoty podatku, jak również dostaw towarów i usług, które odbywały się na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także poprzez sprzedaż wysyłkową na terytorium danego kraju.

Wykonywanie niektórych czynności wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług uprawnia do zwolnienia przedmiotowego, Takie zwolnienie przysługuje również po osiągnięciu progu dwustu tysięcy złotych, gdy zostaną spełnione określone warunki. Należy dostarczać określone towary bądź usługi. Do takiego zakresu zalicza się miedzy innym części samochodowe, środki transportu, działki budowlane, budynki, czy też towary objęte akcyzą.

Rejestracja do celów VAT powinna obejmować złożenie zgłoszenia, przed dniem, w którym ma odbyć się sprzedaż towarów bądź usług, które są objęte podatkiem VAT. Albo przed dniem, w którym wygaśnie prawo do zwolnienia przedmiotowego, lub też przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego.

Złożyć wniosek do celów rejestracji VAT można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź też osobiście w urzędzie skarbowym. Po przyjęciu takiego zgłoszenia i jego weryfikacji, urząd skarbowy zarejestruje podatnika jako czynnego bądź też zwolnionego. Urząd skarbowy może również odmówić rejestracji podatnika. Może to nastąpić w sytuacji podania nieprawdziwych danych, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wątpliwości co do rodzaju prowadzonej działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here